دیگ یا بویلر

دیگ چدنی شوفاژکار در مدل های مختلف ،دیگ هایی مناسب برای استفاده در سیستم های حرارت مرکزی ساختمان های بزرگ می باشند که از دهه 1380 در کشور مورد استقبال گسترده قرار گرفته اند.

بوستر پمپ آبرسانی – بوستر پمپ آب

بوستر پمپ آبرسانی به مجموع یک یا چند الكترو پمپ كه بصورت موازی به یكدیگر متصل شده و توسط تابلو فرمان هوشمند به صورت جداگانه کنترل می شوند،بوستر پمپ آب، تقویت کننده پمپ های آب است و برای افزایش یا حفظ فشار آب از آنها استفاده میشود. 

تجهیزات-استخر-اکسین-آب-1

تجهیزات استخر

تجهیزات استخر به تجهیزاتی گفته می‌شود که برای ساخت، نگهداری و تمیز نگهداشتن استخر، سونا و یا جلوزی از آن استفاده می شود. از تجهیزات استخر برای ساخت استخر و ارائه امکانات بیشتر برای راحتی شناگران در استخر به کار گرفته می‌شود.