– چرا طرح تعويض سبز
طرح سبز شرکت صنعتی شوفاژکار با رويکرد بهينه سازی و کاهش مصرف انرژی سيستم های گرمايشی قديمی و غير استاندارد راه اندازی شده است تا ضمن فراهم نمودن شرايط آسان برای نوسازی و استاندارد سازی گامی در جهت ايجاد آسايش بيشتر و حفظ محيط زيست برداشت شود که هدف از انجا اين طرح، بهينه سازی و کاهش مصرف سوخت بالا بردن راندمان سيستم های حرارتی و کاهش هزينه مصرف انرژی می باشد.

 


– مزايای استفاده از طرح تعويض سبز
 • بازگشت هزينه های اجرايی از محل صرفه جويی در مصرف سوخت و افزايش راندمان
 • بهره گيری از محاسبات مهندسی جهت ظرفيت سنجی بهينه و انتخاب مناسب ترين تجهيزات جهت گرمايش استفاده در سيستم
 • بهره گيری از تيم تکنسين های مجاز شرکت جهت اجرای استاندارد و بهينه سيستم گرمايش
 • تأمين تجهيزات اصلی موتور خانه با قيمت های مصوب
 • انجام عمليات اجرايی در حداقل زمان
 • گارانتی ۱۰ ساله ديگ و خدمات مادام العمر
 • گارانتی شرکتی تمامی تجهيزات استفاده شده
 • خريد ديگ مستهلک
 • سهولت و اطمينان از دريافت خدمات مناسب
– گروه های هدف
 • موتور خانه هايی که ديگ / ديگ های چدنی آنها مستهلک شده باشد.
 • موتور خانه هايی که ديگ / ديگ های فولادی آنها مستهلک شده باشد.
– دستاوردهای اجرای طرح تعویض سبز
طرح بهینه سازی سیستم های گرمایشی فرسوده وغیر استاندارد از نیمه دوم سال ۹۵ اجرایی گردیده است در حال حاضربیش از ۴۰۰۰ موتورخانه فرآیند بهینه سازی در آنها اجرایی شده است.
 • صرفه جویی در مصرف سوخت: با توجه به سطح نوسازی انجام شده در موتورخانه ها که به صورت حداقلی، متوسط یا حداکثری انجام شده باشد، بین ۲۰ تا ۶۰ درصد کاهش مصرف سوخت اتفاق مشاهده شد. به طور متوسط این مقدار صرفه جویی در قیاس با هزینه های انجام شده به طور متوسط در زمان ۳.۵ سال برای خریداران هزینه های نوسازی را جبران می کند. در عین حال، این کاهش مصرف منجر به کاهش آلودگی محیط زیست و گازهای گلخانه ای خواهد بود.
 • رضایت خاطر مصرف کنندگان: انجام حرفه ای نوسازی موتورخانه ها توسط تیم های اجرایی آموزش دیده و عدم نیاز به ورود مشتری به جزئیات عملیات و در نهایت گارانتی حسن انجام کار باعث حصول رضایت خاطر مشتریان شده است. در عین حال تخفیفات مناسب و قیمت های مصوب شرکتی در نظر گرفته برای خریداران، نگرانی از عدم شفافیت در خرید را مرتفع کرده است.
 • تفکیک هزینه ها: نگرانی های پرداخت هزینه های غیرمنصفانه استفاده از کنتور مشترک توسط سیستم تفکیک انرژی مرتفع می شود. علاوه بر این موضوع، امکان پایش آنلاین مصارف و آگاه شدن از آسیب در سیستم لوله کشی و نشتی جزو مزیت های این سیستم است.