خرید انواع تجهیزات استخر

تجهیزات و لوازم استخر

تجهیزات استخر به لوازمی گفته می‌شود که برای ساخت، نگهداری و تمیز ماندن استخر سونا و یا جلوزی از آن ها  استفاده می شود. از این تجهیزات استخر برای ساخت استخر و ارائه امکانات بیشتر برای راحتی شناگراها در استخر به استفاده می‌شود. تجهیزات استخر نسبت به اینکه اندازه استخر شما چقدر است و هدف شما از ساخت  چیست، متفاوت خواهد بود؛ اما به هر حال وسایلی که در ساخت بیشتر استخرها به کار گرفته می‌شود، مشترک است . تفاوت در استفاده از بعضی وسایل و مدل‌های آن‌ها خواهد بود. تجهیزات استخر به دو دسته تجهیزات اصلی استخر و  لوازم جانبی استخر تقسیم می‌شود. دسته اصلی شامل ابزارهایی هستند که شما باید حتماً در ساخت استخر خود به کار ببرید؛ اما دسته جانبی شامل ابزارهایی است که هر کسی بسته به سلیقه و نوع کارکرد استخر خود، آن‌ها را استفاده می‌کند. در دسته جانبی، ابزارهای لوکس و تزئینی وجود دارد که استفاده از آن‌ها الزامی نیست.

تجهیزات-استخر-اکسین-آب-1

لوازم استخر و تجهیزات استخر